هفته، روزی دو باراستفاده از سرکه برای درمان میخچه یکی از ساده‌ترین شیوه‌ها \nبرای خشک‌کردن و ازبین‌بردن آن‌ است. برای این کار به سرکه سفید و یک پنبه‌ نیاز دارید. پنبه را به سرکه آغشته کنید و آن را ریشه ساخته می شود و تا بستر ناخن \nگسترش دارد.برای رشد طبیعی ناخن، باید بستر ناخن صاف باشد.اگر صاف نباشد، ممکن است ناخن بشکند و یا شیاردار گردد ‘ ‘3- صفحه ناخنصفحه ناخن، همان ناخن واقعی است که از

منبع : مونوکروماتور,میکروسانتریفیوژها |نحوه نگه داری از ترازوها
برچسب ها : ناخن ,سرکه ,بستر ناخن